Czego pokolenie Z oczekuje od Pracodawcy?

Pokolenie Z, in. zoomerzy, generacja Z, Post-Millennials, pokolenie internetowe, Pokolenie C to nazwy, którymi określa się grupę młodych ludzi urodzonych w latach 1997 – 2012, które właśnie wchodzi na rynek pracy. Jest wyjątkowe ze względu na fakt, że w pełni dorastało w czasach ogromnego rozwoju technologicznego i cyfrowego. Ich oczekiwania na rynku pracy, ale również wyzwania, z którymi będą musieli się zmierzyć różnią się od poprzednich pokoleń. Dlatego tak ważnym jest, aby pracodawcy zdawali sobie sprawę z różnic aby umiejętnie zarządzać tą grupą.

Poza doskonałymi umiejętnościami technologicznymi, pokolenie Z charakteryzuje się m.in.:

  • naciskiem na work-life balance
  • just in time learning (pokolenie Z chce wiedzieć wszystko natychmiast, wizja budowania kariery zawodowej na przestrzeni wielu lat może być przytłaczająca)
  • potrzebą przebywania w grupie (część relacji online)
  • dużą pewnością siebie.

Jak można zauważyć oczekiwania i wyzwania, z którymi będzie musiało się zmierzyć pokolenie Z, różnią się od poprzednich pokoleń. Dlatego tak ważne jest, aby jako pracodawcy zdawać sobie sprawę z tych różnic aby umiejętnie zarządzać tą grupą. Pokolenie Z jest znane z tego, że jest bardzo zróżnicowane i stawiające na indywidualizm. Ich oczekiwania wobec środowiska pracy są wysokie, stawiają na elastyczny harmonogram i pracę we wspierającym zespołem. W przeciwieństwie do poprzednich pokoleń, pokoleniu Z bardziej zależy na równowadze między pracą, a życiem prywatnym i oczekują, że praca będzie służyła ich pasjom i celom życiowym. Warto zauważyć, że pokolenie Z jest bardzo dobrze wykształcone i technologicznie zaawansowane. Są to tzw. digital natives, którzy pewnie poruszają się w świecie internetu i nowinek technologicznych. Dzięki temu mają unikalne umiejętności, takie jak umiejętność szybkiego przyswajania nowych zagadnień, kreatywność i umiejętność pracy z różnymi narzędziami cyfrowymi.

Jednakże, jak każde pokolenie, pokolenie Z również ma swoje wyzwania, którym musi sprostać. Długotrwałe skupienie na ekranach i technologii może obniżać ich zdolność do skupienia się na jednym zadaniu przez dłuższy czas. Dodatkowo, często brakuje im doświadczenia zawodowego, co może wpływać na ich umiejętność rozwiązywania problemów oraz podejmowania szybkich decyzji.

Aby skutecznie zarządzać pokoleniem Z, pracodawcy powinni wziąć pod uwagę zarówno ich oczekiwania, jak i możliwości, i stworzyć warunki pracy, które będą im odpowiadać. Elastyczność czasu pracy, możliwość pracy zdalnej oraz dostęp do merytorycznego drożenia w nową rolę to elementy, które przyciągną pracowników z tej grupy wiekowej. Ponadto, warto zapewnić im różnorodne zadania i projekty, które pozwolą im rozwijać swoje umiejętności i pozwolą na podtrzymanie ich zaangażowania, co poskutkuje długofalową współpracą.

Warto również świadomie inwestować w rozwój pokolenia Z poprzez oferowanie im szkoleń, mentoringu i innych programów rozwojowych. Czy benefity pozapłacowe to istotny czynnik do podjęcia współpracy z nowym pracodawcą? Wartościowanie benefitów pozapłacowych może się różnić w zależności od pokolenia. Pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 1996 roku, mogą mieć inne oczekiwania i preferencje dotyczące benefitów niż wcześniejsze pokolenia. Jedną z różnic może być większe znaczenie wartości niematerialnych, takich jak elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej czy równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Inną różnicą może być większa skłonność do korzystania z nowoczesnych technologii, takich jak aplikacje mobilne czy platformy społecznościowe, które umożliwiają dostęp do benefitów, takich jak karty multisport czy programy zdrowotne i wellness. Pokolenie Z jest zazwyczaj bardzo zaangażowane w technologię i może preferować korzystanie z tych narzędzi, a tym samym oczekiwać, że benefity pozapłacowe będą dostępne w formie cyfrowej. Ponadto, osoby urodzone po 1996 roku mają często świadomość ekologiczną i mogą być bardziej zainteresowane benefitami związanych z ochroną środowiska, takimi jak programy carpoolingu czy zachęty do korzystania z transportu publicznego. Dla nich istotne może być, aby organizacje były proekologiczne i promowały zrównoważone praktyki środowiskowe.

Podsumowując, pokolenie Z jest wyjątkowe pod wieloma względami i wymaga innej formy zarządzania niż poprzednie pokolenia. Elastyczność, nowoczesne technologie i inwestowanie w ich rozwój są kluczowe dla skutecznego zarządzania tym pokoleniem w organizacji.

Michalina Piętka
Konsultantka ds. Rekrutacji